Overzicht Berichten voor de ‘de toekomst’ Categorie

Woon en Leefklimaatvan

Het woon-en leefklimaat in de Kolpingbuurt zijn heel gebiedsspecifiek en (negatief) afwijkend binnen Nijmegen. Leefbaarheidsrisico,s zijn er hier allang , maar vooral na 2006 zien we (beperkt) positieve ontwikkelingen. Wijkprofessionals beschrijven een geleidelijke verbetering over de periode van 10jaar en stabiliteit rond schoon,heel en veilig. Veel van de positieve ontwikkeling wordt toegeschreven aan het sturen op de instroom van nieuwe huurders (antecedenten,werk). Of de inperking van de keuzevrijheid van woningzoekenden voldoende wordt gerechtvaardigd door de effecten ervan op de leefbaarheid en veiligheid vergt een politiek-bestuurlijke afweging. Maar de doeltreffendheid van het instrument is duidelijk ener komen diverse argumenten voor continuering naar voren.

Voor veel inwoners van de “de Kolping”voldoet de leefomgeving overigens prima aan de verwachtingen. Het zijn vooral de nieuwkomers die kritisch zijn over dit laagste segment van de Nijmeegse woningmarkt. Toch herkennen zij het negatieve beeld dat over de buurt bestaat veel minder dan verwacht, na er enige tijd gewoond te hebben . Nieuwkomers wijzen op de leefbaarheidsrisico,s (overlast, veiligheid, openbare ruimte) maar zien ook gunstige ontwikkelingen rond (straat)overlast , doorbroken familiestructuren en beslotenheid.